„Sernikowe fantazje” Pokaz dekoracji serniczków wielkanocnych w ŁODR, Oddział w Kościerzynie

Uczniowie z drugiej klasy technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie pod opieką nauczycielek Marzeny Maciejewskiej i Ewy Miś wykonali pokaz dekorowania serników, podczas wielkanocnego seminarium kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń oraz lokalnych twórców ludowych „Sernikowe fantazje”. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości przez Dyrektora ŁODR w Bratoszewicach, oddział Kościerzyn – pana Łukasza Kołoszczyka i panią Kamilę Drobnik…