PEDAGOG SZKOLNY
mgr Barbara Drylewska-Mieszała

Możesz skontaktować się ze mną, jeśli:

  • masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać,
  • masz problemy rodzinne,
  • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
  • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób,
  • chcesz uzyskać nową, pozytywną energię, siłę, wiarę w siebie,
  • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
  • masz ciekawe pomysły, o których chcesz komuś powiedzieć,
  • masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen lub systematycznym uczęszczaniem do szkoły,
  • nie wiesz jaką drogę zawodową lub jaki kierunek dalszego kształcenia wybrać,
  • chciałbyś po prostu z kimś porozmawiać, potrzebujesz wsparcia…

Prowadzę też doradztwo zawodowe oraz mediacje szkolne.

Serdecznie zapraszam do współpracy Rodziców, wspólnie postaramy się poszukać rozwiązań w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Gabinet pedagoga szkolnego znajduje się w budynku “A” I piętro.

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Godziny pracy :

poniedziałek 8:00 – 15:00

Wtorek 8:00 – 13:00

Środa 8:45 – 14:10

Czwartek 8:00 – 13:20

Piątek –

JEŻELI TY LUB KTOŚ CI BLISKI MA PROBLEM NIE ZWLEKAJ – SZUKAJ POMOCY

aa

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WIERUSZOWIE
UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 14,
98-400 WIERUSZÓW TEL. 627841295

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W LUTUTOWIE
BARBARA DRYLEWSKA-MIESZAŁA
PEDAGOG SZKOLNY
438714047 (tel. szkolny)

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DZIAŁAJĄCY PRZY
MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTUTOWIE (podejmowanie interwencji wobec rodziny dotkniętej przemocą)
(Zespoły takie działają w każdym GOPS i MOPS)

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ DZIAŁA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE
UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 15, 98-400 WIERUSZÓW
TEL. 627842320 pcpr_wieruszow@interia.pl wieruszow.pcpr.info

MIEJSKI OŚRODEK PROFILAKTYKI, TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W WIERUSZOWIE
(ALKOHOLIZM, NIKOTYNIZM, NARKOMANIA)
UL. KĘPIŃSKA 53, TEL.62 7840017, e-mail: moptuiw@gmail.com
Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 20:00
INFOLINIA STOWARZYSZENIA „KARAN” (NARKOMANIA) 800 120 289

Do współpracy zaprasza www.anonimowinarkomani.org ,
spotkania – mitingi Kępno- Grupa NA Czysto, Mianowice 3d,
poniedziałek 19.30 – 20.30.

TELEFON ZAUFANIA 988

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 116 111 https://11611.pl/

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA.
800 12 12 12
TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI, 800 100 100 https://800100100.pl/

ZGŁASZANIE NIELEGALNYCH TREŚCI TEL. 810615005 dyzurnet.pl, dyzurnet@dyzurnet.pl ,

POMARAŃCZOWA LINIA TEL. 801 14 00 68
Wspiera Rodziców pijących dzieci pomaranczowalinia.pl

NIEBIESKA LINIA niebieskalinia.info TEL. 800 120 002
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ANTYDEPRESYJNY TELEFON FORUM PRZECIW DEPRESJI
TEL. 22 594 91 00
Jeśli potrzebujesz konsultacji psychologa w naszej szkole umów termin wizyty u pedagoga.