ALOJZY PROSPER BIERNACKI
21.06.1778 – 8.09.1854

Alojzy Prosper Biernacki urodził się 21 czerwca 1778 roku w Siąszycach k/Konina. Studiował prawo, ekonomię i rolnictwo w Niemczech, Anglii, Francji. Był pierwszym Polakiem, który zdobył wykształcenie rolnicze. W 1801 r objął rodzinny majątek w Sulisławicach pod Kaliszem, w którym postanowił wprowadzić najnowsze osiągnięcia nauki. Uwolnił chłopów od pańszczyzny, którą zamienił na czynsze. Jako pierwszy w Polsce zaczął stosować płodozmian. Projektował budynki gospodarcze i ulepszał narzędzia rolnicze. Zasłynął z hodowli owiec. Propagował również mechanizację rolnictwa na zjazdach ziemian. W swoim majątku w Lututowie uruchomił szkołę, w której kształcono młodzież wiejską na agronomów oraz ogrodników. Był również aktywnym działaczem politycznym, w 1830 r został posłem i włączył się w działalność opozycji przeciwko władzy cara Mikołaja I. W czasie powstania listopadowego pełnił funkcję ministra skarbu Rządu Narodowego. Po upadku powstania udał się do Paryża, gdyż władze carskie skazały go na śmierć. Tam działał w Towarzystwie Wychowania Narodowego. Był autorem wielu publikacji na temat nowoczesnego rolnictwa np. zastosowania melioracji. Zmarł w Paryżu 8 września 1854 r. Alojzy Prosper Biernacki uznawany jest za pioniera nowoczesnego rolnictwa w Polsce, dlatego też od 2019 r jest patronem naszej szkoły.