PSYCHOLOG SZKOLNY/ PEDAGOG SPECJALNY
mgr Klaudia Brząkała

Zakres pomocy: Psychologia, Oligofrenopedagogika, Coaching

Godziny pracy :

poniedziałek 9:00- 15:00

Wtorek 10:00-14:00

Czwartek 10:00-17:00

Piątek 9:00 -15:00

Budynek C pokój 54

Na rozmowę do gabinetu możesz zgłosić się sam lub poprzez wrzucenie informacji do skrzynki psychologa z imieniem, nazwiskiem i klasą, przyjść samemu na przerwie i umówić termin lub przez wychowawcę, dziennik elektroniczny, telefon.

W gabinecie możemy pracować nad Twoja samooceną, motywacją, wspólnie poszukać rozwiązania różnych problemów. Rozmowa jest pierwszym krokiem do podjęcia działania- podejmij wyzwanie. O problemach i wątpliwościach warto rozmawiać. Twoje zdrowie psychiczne jest dla mnie ważne. Ty jesteś ważny.

Daj sobie szansę i zadbaj o siebie. Zapraszam Cię do gabinetu.

Konsultacje psychologa dostępne są również dla rodziców/ opiekunów. W procesie zdrowienia psychicznego oraz wprowadzania zmian w życiu młodych ludzi ważna jest współpraca wszystkich środowisk, z którymi styka się młody człowiek. Bądźmy w kontakcie.

Przydatne telefony zaufania:

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116-111

Telefon wsparcia dla rodziców: 515-866-144

Niebieska Linia dla każdego w kryzysie emocjonalnym: 116-123

 

Centrum wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-22-22