Pożegnanie abiturientów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie „Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”

26. kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych. Ceremonia rozpoczęła się przemową Dyrektora ZSCKR Roberta Majchrowicza oraz powitaniem szanownych gości reprezentujących gminę, szkołę podstawową, przedszkole, firmy patronackie, radę rodziców oraz rodziców abiturientów. Następnie odbyło się symboliczne przekazanie sztandaru młodszym rocznikom przez reprezentantów klas piątych. Kolejnym punktem akademii było wręczenie świadectw…