ZSCKR w Lututowie ma swoich Artystów!!!

To już VI edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Portrety Pisarzy Polskich”, w którym uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie wzięły udział: Martyna Szewczyk z kl. I HT technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu, Kinga Patkowska z kl. I ABB branżowej szkoły I stopnia w zawodzie kucharz oraz Kinga Błasiak z kl. IV BTP technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Dziewczęta zainspirowane twórczością pisarzy, pod czujnym okiem nauczyciela plastyki…