Uczniowie ZSCKR na szkoleniu w NBP

Dnia 23. lutego 2024 r. młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie była uczestnikiem przedmiotowego szkolenia w siedzibie oddziału okręgowego NBP w Łodzi. Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje:…