Tym razem na lodowisko

Już podczas ostatniego wyjazdu do kina, młodzież Internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie wybrała miejsce na kolejny wspólny wypad. Po to, by życie w placówce było ciekawsze, czas wolny bardziej urozmaicony, a rozpierająca nastolatków energia właściwie spożytkowana, tym razem 24. stycznia 2024 r. wybraliśmy się na sieradzkie lodowisko, a potem do pobliskiego McDonalda, żeby uzupełnić spalone wcześniej kalorie. Z dużym entuzjazmem, w rytm skocznej muzyki nasi wychowankowie…