Uczniowie ZSCKR Lututów na warsztatach polowych w Masłowicach

W dniu 16.10.2023 r. uczniowie technikum uczący się w zawodzie technik rolnik Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie uczestniczyli w warsztatach polowych w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Masłowicach. Zajęcia prowadzili Halina Topór- Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego SDOO w Sulejowie oraz Jan Janik kierownik zakładu. Pani Topór zapoznała młodzież z działalnością zakładu. RZD Masłowice jest zakładem doświadczalnym podlegającym pod Stację Oceny Odmian w Sulejowie. Posiada ponad…

Diagnostyka magistrali Isobus przy użyciu trenażera – szkolenie dla uczniów i nauczycieli ZSCKR w Lututowie

Trenażer magistrali Isobus znajduje się na wyposażeniu ZSCKR w Lututowie już od kilku lat. Zgodnie z nowoczesnymi wymogami, przeszedł szereg modyfikacji tak, aby obsługiwać skomplikowane rozwiązania. Uczestnikami szkolenia byli uczniowie klas IV i V Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, a także nauczyciele uczący w tym zawodzie. Trenażer służy do uruchomienia i przedstawienia zasady działania magistrali cyfrowej CANBUS ISO 11783 szeroko stosowanej w rolnictwie i maszynach…