ZSCKR w akcji „Narodowe Czytanie”

„Narodowe Czytanie” to akcja ogólnopolska zainicjowana przez Prezydenta RP w 2012 r. Inicjatywa ma na celu promowanie czytelnictwa jako podstawowej formy kontaktu z kulturą, propagowanie dzieł polskiej literatury, a także wzmacnianie kulturowej i narodowej tożsamości Polaków. W sobotę 2. września 2023 r. odbyła się już dwunasta edycja „Narodowego Czytania”, którą przeprowadzono w Lututowskim Małym Parku. Tegoroczną lekturą była powieść „Nad Niemnem” zasłużonej polskiej pisarki, Elizy Orzeszkowej. W pięknej…